عنوان
اوقات شرعی
ساعت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 553
 بازدید امروز : 16
 کل بازدید : 389420
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 1.0891
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
فرم خطا
caption
فرم گزارش خطا

نام: **
نام خانوادگی : ******
 سمت:  
 بخش/واحد:  
تحصیلات:
1- مشخصات بیمار(در صورت تمایل تکمیل شود) :
نام و نام خانوادگی
سن:
جنسیت بیمار: مرد زن

تاریخ بستری:

شماره پرونده:
تشخیص بستری:

شيفت: صبحعصرشب
خطاهاي جراحي:
عمل جراحي روي موضع اشتباه:
انجام جراحي بر روي بيمار اشتباه:
عدم ارسال نمونه پاتولوژي:

مرگ درحين جراحي يا بلافاصله بعد از آن:

عدم تطبيق تكنيك به كار رفته با استانداردهاي جراحي:
جاگذاشتن اشياء خارجي:
ثبت اشتباه گزارش جراحي:
اسيب به بيمار/نوزاد حين عمل جراحي
عوارض بعد از عمل جراحي
 باز شدن جدار  
 خونريزي محل عمل  
 سوختگي ناشي از كوتر  
 عوارض بيهوشي يا بي حسي  
خطاي مراقبتي
سقوط بيمار /نوزاد:
تزريق خون:
موارد مربوط به زايمان
آسيب به مادر قبل از زايمان/در حين زايمان/بعد از زايمان
آسيب به نوزاد در حين زايمان/بعد از زايمان
عدم تطبيق تكنيك به كار فنه با استانداردها
عدم ارسال نمونه پاتولوژي
ثبت اشتباه گزارش زايمان
ساير موراد
تحويل اشتباه نوزاد
ربودن نوزاد
خطاي آزمايشات بيمار(نمونه گيري و ارسال اشتباه)
ساير:
خطاي دارويي
عدم شناسايي بيمار:
داروي اشتباه:
دوز اشتباه دارو:
روش اشتباه تجويز دارو:
زمان اشتباه دارو
حذف دارو
روش آماده سازي اشتباه
سرعت آنفوزيون اشتباه:
ثبت اشتباه دارو
دستور اشتباه
ثبت اشتباه دارو در كاردكس و كارت دارو:
ثبت اشتباه دارو در گزارش پرستاري:
ساير موراد
تحويل اشتباه دارو از داروخانه
ساير
خطاي تشخيصي:
خطاي تجهيزاتي:
خطاي ثبت
ثبت ناقص يا ناخوانا بودن دستور پزشك
چك اشتباه دستورات پرستار
ثبت اشتباه دستورات (پرستار)
ثبت اشتباه گزارش پرستاري
ثبت اشتباه (آزمايشگاه)
ثبت اشتباه (واحد تصويربرداري)

شرح خطا

اقدامات انجام شده

عوارض خطا
مرگ بيمار
آسيب جدي به بيمار
طولاني شدن مدت اقامت بيمار
افزايش هزينه درمان
بدون عارضه:
آسيب تجهيزات:
6-علل بروز خطا

شناسايي خطا
توسط فرد انجام دهنده خطا
توسط مسئول /سوپروايزر/ پزشك
توسط بيمار/همراه بيمار
قبل از وقوع
در حين بروز خطا
بعد از بروز عوارض
9-عوارض و پيامدها (آيا اين خطا عوارض و پيامدي براي بيمار داشته است)؟
راه هاي پيشگيري از خطا
احتمال وقوع مجدد خطا به ندرت كممتوسطزيادخيلي زياد
پيشنهاد جهت پيشگيري از وقوع خطا: